MG4 Sp. z o.o. to polskie przedsiębiorstwo założone przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i dystrybucyjnych w Polsce i na rynkach zagranicznych. Zarząd oraz współpracownicy to specjaliści z wieloletnim stażem w firmach konsultingowych oraz osoby z doświadczeniem na najwyższych szczeblach kierowania w wielkich firmach i organizacjach gospodarczych.

  Naukowcy i badacze  związani z firmą MG4 Sp. z o.o. prowadzą działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na WSB Wrocław, PWr Wrocław, PWSZ w Nysie, UE Wrocław. Są autorami publikacji naukowych i książek recenzowanych, regularnie występują na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Projektujemy i wdrażamy najnowocześniejszych technologie i osiągnięcia  nauki w działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej przedsiębiorstw. MG4 Sp. z o.o. jest motorem innowacyjności procesowej i produktowej. Naszą ambicją jest zostanie silosem innowacyjności w zakresie wspomagania zarządzania.

  Spółka prowadzi i rozwija działalność naukowo-badawczą w zakresie optymalizacji procesów gospodarczych, zwiększania wartości przedsiębiorstw, projektowania i wdrażania innowacji produktowych i procesowych, optymalizacji łańcuchów dostaw i harmonogramowania produkcji. Zespół badań i rozwoju Spółki koncentruje  się na tworzeniu wielokryterialnych, opartych o elementy sztucznej inteligencji, modeli decyzyjnych wspomagających zarządzanie i optymalizacje procesów. Oferuje dla swoich klientów systemy korzystające z technologii sztucznej inteligencji do zadań predykcji i optymalizacji decyzji biznesowych i strategicznych. W zakresie badań w obszarach logistyki i harmonogramowania produkcji, zarządzania łańcuchem dostaw czy rozwiązań magazynowych spółka prowadzi badania w obszarze zastosowań rzeczywistości rozszerzonej i przygotowania komercyjnych rozwiązań w tym obszarze.

 Działamy w myśl zasady: „Jedna Strategia – Wspólny Sukces”.