System prognozowania popytu sterowany dynamicznymi trendami mody dla przedsiębiorstw odzieżowych, tekstylnych i bieliźniarskich


Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie analitycznego narzędzia do prognozowania popytu na artykuły, których jednym z kluczowych wyróżników jest moda, czyli krótko lub długookresowa potrzeba naśladowania innych.


Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie narzędzie do określenia wielkości zamówienia produktów z nowej kolekcji do dystrybucji na następny sezon uwzględniającego ilości, fasony, rozmiary i wzory. Każdy element przyszłego zamówienia będzie w pełni odpowiadać przyszłym zachowaniom rynku i popytu na dobra, które obarczone są ryzykiem niemierzalnym czyli trendami mody. Dzięki zastosowaniu opracowanego systemu Sprzedawca w pełni zaspokoi zapotrzebowanie obsługiwanego przez siebie rynku w zakresie: 

  • ilości i wielkości oferty dostarczonej na rynek - fasonów, wzorów i rozmiarów,
  • rynek kupił 100 % dostarczonej oferty i nie domagał się dodatkowych dostaw,
  • sprzedawca przed następnym sezonem nie będzie posiadał zbędnego martwego zapasu starej kolekcji.

System ten ma na celu zaspokojenie potrzeby rynku odzieżowego, tekstylnego i bieliźniarskiego.

 

Wartość projektu: 4 519 600,00 zł.

Wartość dofinansowania : 3 439 929,20 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.