Innowacyjna usługa planowania aktywnego, dotycząca równoważenia dynamicznie zmieniającego się popytu


Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej usługi „Planowanie aktywne”.

 Planowane efekty:

 „Planowanie aktywne” to rozwiązanie dotyczące równoważenia dynamicznie zmieniającego się popytu, ukierunkowane na osiąganie oczekiwanych korzyści.

Rozwiązanie to łączy w spójną całość:

  1. Adresata usługi, który ma reprezentatywne dla segmentu rynku: oczekiwane korzyści, spektrum problemów do rozwiązania i specyfikę prowadzonego biznesu;
  2. Założenia koncepcyjne dotyczące: planowania, narzędzi i organizacji planowania kroczącego ukierunkowane na aktywny sposób równoważenia popytu;
  3. „Makiety” - działające prototypy narzędzi planistycznych wizualizujące główne założenia koncepcyjne i stanowiące punkt odniesienia w procesie dostosowania do potrzeb Adresata usługi (aplikacja IT);
  4. Środowisko informatyczne pozwalające dostosować punkt odniesienia do potrzeb planisty w taki sposób, by mógł aktywnie wykorzystać posiadaną wiedzę;
  5. „Metoda Budowy Rozwiązania” – całościowa koncepcja organizacji i zarządzania procesem dostosowania punktu odniesienia do potrzeb Adresata usługi.

Budowa rozwiązania konkretnego klienta polega na krokowej/przyrostowej adaptacji „Makiety” w taki sposób, by planista mógł aktywnie wykorzystać posiadaną wiedzę (w tym heurystyczną) do optymalizacji planu równoważenia popytu.
Celem metodyki jest uzyskanie efektu synergii z połączenia: założeń koncepcyjnych „planowania aktywnego”, wiedzy planisty, stosowania zasady Pareto, narzędzi planistycznych i organizacji cykli planowania kroczącego.

 Zapraszamy na rotato.pl

Wartość projektu: 865 696.50 zł.

Wartość dofinansowania : 627 439.58 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.