Silos innowacji MG4 Spółka z o.o. to unikatowy projekt o ogromnym potencjale komercyjnym. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami i procesami.

Stanowimy tę część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Jesteśmy platformą współpracy z przedsiębiorcami i oferujemy rozwiązania, które pomagają usprawniać biznes oraz tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość.

Spełniamy aspiracje przedsiębiorców do pozyskiwania narzędzi wspomagających zarządzanie na najwyższym poziomie efektywności wykorzystania zasobów. Potrafimy skutecznie pomóc w pozyskiwaniu międzynarodowych grantów, dotacji i partnerów gospodarczych.

Pracujemy w ramach Grup projektowych, które skupiają ekspertów z różnych dziedzin. Ich celem jest wypracowanie portfela wspólnych projektów, wymiana doświadczeń i kompetencji oraz integracja pracowników.

Zapraszamy do współpracy.