Kontakt

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MG4 sp. z o.o. z siedzibą w Malinie, ul. Wiśniowa 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000605418  w celu obsługi zapytania ofertowego. Równocześnie oświadczam, że:
1. Zdaję sobie sprawę, że podanie moich danych jest dobrowolne, zaś podstawą tego przetwarzania jest wyrażenie przeze mnie zgody;
2. Zdaję sobie sprawę, że mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie;
3. Zdaję sobie sprawę, że moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia obsługi zapytania ofertowego, na które wyrażona została przeze mnie zgoda lub do momentu odwołania przedmiotowej zgody, z tym zastrzeżeniem, że po zakończeniu obsługi zapytania ofertowego bądź odwołaniu zgody dane mogą być dalej przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi jak i tych przysługujących podmiotowi, którego dane dotyczą, przeciwko administratorowi.
4. Przyjąłem do wiadomości, że wycofanie zgody może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: biuro@MG4.eu.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MG4 sp. z o. o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) jak również na użycie przez MG4 sp. z o. o. urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014 poz. 243). Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że wyrażanie zgody jest dobrowolne. Przyjąłem do wiadomości, że wycofanie zgody może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres:biuro@mg4.eu

MG4 Spółka z o.o. 

Biuro Handlowe

51-428 Wrocław, Wilcza 27

MG4 Spółka z o.o.       

Biuro Projektowe

51-416 Wrocław, Kościerzyńska 10